baki

بدهی های شرکت های هواپیمایی به فرودگاه مهرآباد به 20 میلیون دلار می رسد

مدیرکل فرودگاه گفت: بدهی شرکت های هواپیمایی به فرودگاه مهرآباد تهران 5،100 میلیارد ریال (20 میلیون دلار) است.

25 دی | 99

"چهار شرکت هواپیمایی بزرگ ایران بدهی های پرداخت نشده به ارزش بیش از 3850 میلیارد ریال [15.4 میلیون دلار] به مهرآباد برای خدمات دریافتی از فرودگاه دارند. به نقل از خبرگزاری فارس ، ابراهیم مرادی همچنین گفت: کوچکترین این بدهی ها 100 میلیارد ریال [400000 دلار] و بیشترین آن 1،670 میلیارد ریال [6/68 میلیون دلار] است. وی افزود: "عدم موفقیت شرکت های هواپیمایی در بازپرداخت بدهی های خود منجر به کاهش کیفیت خدمات فرودگاه و همچنین عدم توانایی آن در تأمین اعتبار پروژه های مختلف خود خواهد شد."