baki

وضعیت بانک Amegamerger در مرحله نهایی

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: Amegamerger با پنج بانک وابسته به ارتش و موسسات اعتباری ظرف یک ماه نهایی می شود.

24 مهر | 99

بانک انصار ، بانک حکمت ایرانیان ، بانک مهر اقتصاد ، بانک قوامین و موسسه اعتباری کوثر در مرحله ادغام با بانک دولتی سپه هستند. دو بانک این روند را به اتمام رسانده اند و اکنون به طور رسمی تحت بانک سپه فعالیت می کنند. عبدالناصر همتی در یادداشتی که در حساب خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرد ، نتیجه جلسه ای را به ریاست معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری در روز سه شنبه بیان کرد و گفت که سه بانک باقیمانده آخرین مجمع عمومی خود را "ظرف یک ماه برای نهایی کردن ادغام" برگزار می کنند.