baki

بازگشایی مرزهای سنگاپور برای گردشگری

سنگاپور اعلام کرده است که مرزهای خود را برای گردشگران بین المللی از کشورهای منتخب از اول سپتامبر سال 2020 بازگشایی خواهد کرد.

02 شهریور | 99

وزارت بهداشت سنگاپور در بیانیه رسمی اظهار داشت كه هم اكنون چندین كشور وجود دارند كه ویروس کرونا در آن کشورها تحت كنترل است. ما وضعیت را بررسی کرده ایم و ارزیابی کرده ایم که چندین کشور / منطقه وجود دارند که وضعیت ویروس به خوبی تحت کنترل است و خطر واردات کم است. بنابراین اقدامات مرزی خود را بر این اساس به روز خواهیم کرد. از اول سپتامبر ، مسافران از کشورهای منتخب می توانند برای مسافرت هوایی درخواست کنند و به بازدید کنندگان اجازه می دهد بدون نیاز به قرنطینه وارد سنگاپور شوند. مسافران پس از ورود نسبت به COVID-19 مورد آزمایش قرار می گیرند و فقط زمانی مجاز به انجام فعالیت های خود در سنگاپور هستند که نتیجه آزمایش منفی باشد. انتظار می رود این لیست رو به رشد باشد اما مسافرانی که آخرین 14 روز متوالی را در مکان های زیر گذرانده اند ، واجد شرایط سفر هوایی (مسافرتی هوایی) شوند.

نیوزلند

برونئی