baki

بازگشایی تالارهای پذیرایی برای کار با ظرفیت یک سوم

پس از نزدیک به یک سال تعطیلی برای جلوگیری از گسترش Covid-19 ، سرانجام به سالن های پذیرایی اجازه بازگشایی درها داده شد.

25 دی | 99

به گفته خسرو ابراهیم نیا ، رئیس اتحادیه صاحبان تالارهای پذیرایی ، از 10 ژانویه سالن های پذیرایی مجاز به افتتاح هستند اما آنها باید قوانین فاصله اجتماعی را از جمله میزبانی از مهمانان تا یک سوم ظرفیت خود را رعایت کنند. به نقل از خبرگزاری فارس روز دوشنبه ، "عملکرد آنها توسط نهادهای نظارتی ، از جمله وزارت بهداشت و تیم بازرسی اتحادیه کنترل می شود ، تا اطمینان حاصل شود که آنها آماده بهره برداری ایمن هستند." پس از شیوع ویروس کرونا ، تالارهای پذیرایی از اولین مشاغلی بودند که برگزاری مراسم عروسی یا رویدادهای مربوط به اجتماع گسترده مردم منع شدند.