baki

ارزش اوراق قرضه - بانک مرکزی

اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که اوراق قرضه در مجموع به ارزش 1021.5 تریلیون ریال (3.8 میلیارد دلار) در شش ماه اول سال مالی جاری به فروش رسیده است.

17 آبان | 99

فروش اوراق قرضه در طول دوره به صورت سالانه بیش از 310 درصد رشد کرد. بیشتر اوراق قرضه توسط دولت با ارگانهای غیردولتی دارای سهمی ناچیز ارائه می شد. دولت اوراق قرضه اسلامی به ارزش 888.4 تریلیون ریال (3.2 میلیارد دلار) H1 را به فروش رساند که بیش از 86٪ از کل اوراق فروخته شده را به خود اختصاص داده است. همچنین فروش در این دوره با رشد 466.8 درصدی در مقایسه با دوره مربوط به سال مالی گذشته ، رشد سرسام آوری را به ثبت رسانده است.