baki

انواع ویزا فرانسه

ویزای کوتاه مدت فرانسه

ویزای کوتاه مدت فرانسه به نوعی از ویزای فرانسه اشاره دارد که مدت مجاز اقامت آن کمتر از 90 روز باشد. به این معنی که متقاضی با در دست داشتن انواعی از ویزای فرانسه که در دسته کوتاه مدت قرار می گیرند مجاز به اقامت در خاک فرانسه بیش از 90 روز نیستند، و بایستی خاک فرانسه را پیش از آن مدت ترک نمایند. انواع ویزا کوتاه مدت فرانسه شامل ویزای توریستی، ویزای ترانزیت و برخی ویزاهای کاری فرانسه می باشد که مدت مجاز اقامت آن ها کمتر از 90 روز باشد.

ویزای توریستی فرانسه

ویزای توریستی فرانسه به نوعی از ویزای فرانسه اشاره دارد که جهت اهداف گردشگری و گاهاً اهداف درمانی اخذ می گردد. مدت اعتبار ویزا توریستی فرانسه (visa validity) تا سقف 6 ماه و مدت مجاز اقامت آن (duration of stay) تا سقف 3 ماه صادر می گردد. بدین معنی که متقاضی در یک بازه زمانی 6 ماهه می تواند به خاک فرانسه ورود کرده، و تا مدت 90 روز در خاک فرانسه اقامت داشته باشد. مسافر می بایست پیش از انقضای تاریخ اعتبار ویزای خود خاک فرانسه را ترک نماید.متقاضی با در دست داشتن این نوع از ویزا، اجازه کار یا تحصیل در فرانسه را نداشته، و تنها مجاز به اقامت جهت اهداف گردشگری و یا اهداف درمانی می باشد.اخذ ویزا فرانسه برای آن دسته از افرادی که از اعتبار و سابقه سفر بالایی برخوردار هستند، به صورت مولتی یا مولتیپل صادر می گردد. به این معنی که این افراد با در دست داشتن ویزای فرانسه مولتی می توانند در مدت زمان اعتبار ویزای خود به هر تعداد سفر که مایل بودند به خاک فرانسه ورود و خروج نمایند. ویزای فرانسه سینگل به این معنی می باشد که متقاضی در مدت زمان اعتبار ویزای خود، تنها یک بار می تواند به خاک فرانسه ورود کند، و پس از پایان سفر اعتبار ویزای وی به پایان می رسد..

ویزای توریستی فرانسه بدون دعوتنامه

وجود دعوتنامه در اخذ ویزای تضمینی فرانسه الزامی نیست، و چنانچه متقاضی از شرایط مناسب و مدارک کامل برخوردار باشد اخذ ویزای فرانسه تضمینی خواهد شد. ارائه دعوتنامه از فرانسه از خانواده متقاضی از اعتبار و تأثیر اندکی در درصد شانس اخذ ویزای فرانسه برخوردار است، و تنها دعوتنامه های کاری و تجاری ،به عنوان مثال جهت شرکت در یک کنفرانس و دعوتنامه های دانشگاهی (برای انجام تحقیقات یا پروژه های علمی) معتبر و تأثیرگذار می باشند.

ویزای توریستی فرانسه با دعوتنامه

ویزای توریستی فرانسه با دعوتنامه کاری یا دانشگاهی در درصد شانس ویزا فرانسه بسیار تأثیرگذار هستند. دعوتنامه کار از فرانسه به معنی شرکت در یک اتفاق تجاری (مانند حضور در یک کنفرانس، بازدید از یک پروژه یا معدن و …)، و دعوتنامه دانشگاهی از فرانسه به معنی شرکت در یک اتفاق علمی (مانند شرکت در یک تحقیق یا پروژه علمی) می باشد. دعوتنامه از خانواده در فرانسه از اعتبار و تأثیر اندکی در درصد شانس ویزا شدن فرانسه برخوردار است.

ویزای تجاری فرانسه

ویزای تجاری فرانسه یا France business visa به نوعی از ویزا گفته می شود که برای اهداف تجاری اخذ می گردد. اغلب ویزای کاری فرانسه با ویزای تجاری فرانسه اشتباه گرفته می شود. ویزای کاری برای افراد خاص و متخصصی اخذ می گردد که از طرف یک شرکت برای مدت کمتر یا بیشتر از 90 روز استخدام شده اند. در حالی که ویزای تجاری برای افرادی اخذ می گردد که از طرف یک شرکت ایرانی جهت بازدید از یک رویداد تجاری با دعوتنامه از طرف یک شرکت فرانسوی به این کشور سفر می نمایند. جهت اخذ ویزای تجاری فرانسه بایستی مدارکی مبنی بر همکاری فی مابین شرکت ها در ایران و فرانسه ارائه شود.

ویزا فرانسه - هلدینگ باکی

ویزای طولانی مدت فرانسه

ویزای طولانی مدت فرانسه در واقع نوعی از ویزا محسوب نمی شود، و مانند ویزای کوتاه مدت فرانسه به عنوان یک دسته محسوب می شود. ویزاهایی که مدت مجاز اقامت آن ها بیشتر از 90 روز صادر شود، در واقع در دسته ویزاهای طولانی مدت فرانسه قرار خواهند گرفت. در گذشته، ویزای توریستی، کاری، تحصیلی و خانواده فرانسه برای ایرانیان تا سقف 4 سال اعتبار صادر می شد، ولی امروزه به علت جریانات و تحولات ایران و افزایش مهاجرت ایرانیان ویزای فرانسه از هر نوعی تا سقف اعتبار 1 ساله و مدت مجاز اقامت 6 ماهه صادر می گردد.

ویزای تحصیلی فرانسه

ویزای تحصیلی فرانسه به نوعی از ویزا گفته می شود که جهت اهداف تحصیلی اخذ می گردد. این نوع از ویزا بسته به هدف متقاضی به 2 نوع کوتاه مدت (زیر 90 روز) و بلند مدت (بیش از 90 روز) صادر می گردد. جهت اخذ ویزای تحصیلی فرانسه بایستی ابتدا نسبت به دریافت پذیرش تحصیلی از فرانسه اقدام نمود. سپس بایستی نسبت به دریافت وقت سفارت فرانسه تحصیلی اقدام نمود، و در روز معین شده جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری به vfs فرانسه در تهران مراجعه نمود. ویزای تحصیلی فرانسه با برچسب Student صادر می گردد.

ویزای کاری فرانسه

ویزای کاری فرانسه به نوعی از ویزا اطلاق می گردد که جهت اهداف کاری بلند مدت (بیش از 90 روز) و کوتاه مدت (کمتر از 90 روز) اخذ می گردد. متقاضی جهت اخذ ویزای کاری فرانسه می بایست ابتدا نسبت به دریافت دعوتنامه کاری از فرانسه اقدام نماید. پس از آن، بایستی در روز معین شده به دفتر vfs گلوبال جهت ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزای شینگن فرانسه و انگشت نگاری مراجعه نمود، و تا زمان مشخص شدن جواب ویزا فرانسه در انتظار ماند.

ویزای ملاقات خانواده و دوستان فرانسه

ویزای ملاقات خانواده و دوستان فرانسه به نوعی از ویزا اطلاق می گردد که جهت بازدید از خانواده در فرانسه اخذ می گردد. این نوع ویزا فقط برای افرادی صادر می گردد که خانواده آن ها دارای شهروندی یا اقامت فرانسه باشند. مدت مجاز اقامت ویزای بازدید خانواده 3 ماهه الی 1 ساله می باشد. متقاضی پس از وارد شدن به خاک فرانسه می بایست نسبت به دریافت مجوز اقامت فرانسه اقدام نماید.

ویزای ورود مجدد فرانسه

ویزای ورود مجدد فرانسه یا ویزای بازگشت فرانسه مختص افرادی است که مجوز اقامت دائم فرانسه را دارند. چنانچه این افراد قصد بازگشت به فرانسه داشته باشند ولی مجوز اقامت دائم فرانسه آن ها مفقود، دزدیده یا اعتبار آن به پایان رسیده باشد، نیاز به اخذ ویزای بازگشت فرانسه دارند.