baki

انواع ویزای مجارستان

ویزای شینگن نوع:A ویزای مجارستان با نام ترانزیت فرودگاهی

ویزای شینگن نوع A به منظور حمل و نقل هواپیمایی می باشد که به جهت توقف در فرودگاه و تعویض پرواز خواهد بود و به دارندگان این نوع از ویزای مجارستان اجازه داده خواهد شد که از منطقه بین‌المللی کشورهای عضو پیمان شینگن بدون خروج از فرودگاه عبور نمایند.

ویزای شینگن نوع :B ویزای مجارستان با نام ترانزیت

ویزای مجارستان از نوع B یا با نام کلی ترانزیت نیز مشابه نوع A می باشد؛ با این تفاوت که افرادی که از اتباع غیر اتحادیه اروپا هستند و قصد توقف در فرودگاه به منظور تعویض پرواز دارند، می توانند به مدت ۵ روز از فرودگاه خارج شوند. این نوع از ویزای مجارستان بیشتر در موارد مورد استفاده قرار می گیرد که میان پروازها یک وقفه چند روزه ( زیر ۵ روز) وجود داشته باشد که در این صورت امکان خروج از فرودگاه به جهت رسیدن زمان پرواز به مقصد و اقامت کوتاه مدت میسر خواهد بود.

ویزا مجارستان - هلدینگ باکی

ویزای شینگن نوع :C ویزای مجارستان با اقامت کمتر از ۹۰ روز

ویزای مجارستان از نوعC ویزای کوتاه مدتی است که به افرادی که آن را در اختیار دارند، این امکان را می دهد تا به مدت زمان کمتر از ۹۰ روز در منطقه شینگن حضور داشته باشند. میزان مدتی که دارندگان این نوع از ویزای مجارستان قادر به حضور در حوزه شینگن هستند، بسته به مدت اعتبار ویزا متغییر خواهد بود. ویزای مجارستان از نوع C بسته به شرایط و هدف دارنده آن انواع متفاوتی دارد که در ادامه ذکر خواهد شد.

ویزای یکبار ورود ( SINGLE) : ویزای مجارستان با نام یک بار ورود به این معنا خواهد بود که دارنده این نوع ویزا تنها یک بار می تواند از این ویزا جهت ورود به خاک مجارستان و حوزه شینگن استفاده کند و در صورت خروج از خاک مجارستان حتی اگر از اعتبار این ویزا باقی مانده باشد اجازه ورود مجدد به خاک مجارستان را نخواهد داشت.

ویزای دوبار ورود ( DOUBLE ): ویزای مجارستان با نام دوبار ورود این امکان را به دارنده خود خواهد داد که دو بار به خاک مجارستان و کشورهای حوزه شینگن ورود نماید. البته این اماکن زمانی میسر خواهد بود که در صورتی که تصمیم به ورود مجدد به خاک مجارستان و حوزه شینگن نمود از مدت زمان اعتبار این ویزا باقی مانده باشد.

ویزا مجارستان - هلدینگ باکی

ویزای چندبار ورود (MULTIPIE): ویزای مجارستان با نام چند بار ورود نوعی از ویزاست که متقاضی دریافت آن هیچگونه محدودیتی از نظر ورود به خاک مجارستان و حوزه شنگن نخواهد داشت و برای چندین بار ورود به کشور مجارستان و حوزه شینگن از آن استفاده نمود. لازم به ذکر است از جمله محدودیت هایی که به لحاظ استفاده از این نوع ویزا وجود دارد این مطلب است که بیش از ۶ ماه نمی توان در کشور مجارستان و حوزه شنگن اقامت داشت و این ۶ ماه زمان از بدو ورود به کشور مجارستان و حوزه شینگن محاسبه می گردد .