baki

رویه های انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 21 اردیبهشت

طبق گفته رئیس کارگروه انتخابات ملی وزارت کشور ، مراحل اداری و ثبت نام برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران از 21 اردیبهشت آغاز می شود.

13 بهمن | 99

به گزارش ایسنا ، جمال اورف روز شنبه در یک جلسه مطبوعاتی گفت: "ثبت نام ها قطعاً الکترونیکی و از طریق برنامه های [تلفن همراه] خواهد بود که معرفی می شوند." به گفته Orf ، تقریباً تمام فرایندها به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین انجام خواهد شد ، به جز یک پرسشنامه که داوطلبان باید شخصاً در وزارت کشور امضا کنند. وی خاطرنشان کرد: تبلیغات انتخاباتی نیز به روشی انجام می شود که کمترین جمعیت را به خود اختصاص دهد. وی افزود: "ما از فضای مجازی و تلویزیون و رادیو دولتی برای تبلیغات استفاده خواهیم کرد." قوانین انتخابات اجازه اضافه کردن روزهای رای گیری را نمی دهد ، اما گروه ویژه ساعات کاری را برای جلوگیری از ازدحام جمعیت افزایش می دهد. رئیس گروه وظیفه گفت که ضمن اجرای دقیق پروتکل های فاصله اجتماعی در روز انتخابات ، تعداد مراکز رای دهی را نیز 10 درصد افزایش می دهد. وی گفت: "ما سعی خواهیم کرد انتخابات را در یک محیط امن برگزار کنیم تا مردم هیچ نگرانی [سلامتی] نداشته باشند."