baki

امکانات فرودگاه بین المللی جان سی مونرو همیلتون

شرکتهای هوایی مسافر فرودگاه بین المللی همیلتون شامل Swoop ، Westjet ، نروژی ، Air Transat و Sunwing میباشد. همچنین این فرودگاه دارای خطوط هوایی حمل بار نیز میباشد که در این مقاله به توضیح آنها پرداخته ایم.

فرودگاه - هلدینگ باکی

خطوط هوایی و مقصد:

فرودگاه - هلدینگ باکی

فرودگاه - هلدینگ باکی

خطوط حمل بار:

فرودگاه - هلدینگ باکی

فرودگاه - هلدینگ باکی

مسافر:

به عنوان یک فرودگاه مسافری ، همیلتون از نظر تعداد مسافر دارای نوسانات قابل توجهی است. در سال 2019 با تعداد بیشتری مسافر که مسیرهای بیشتری را از همیلتون سفر می کردند ، تعداد مسافران نزدیک به یک میلیون مسافر بود. با این حال ، هنگامی که وست جت در سال 2003 از همیلتون به عنوان قطب جنوبی انتاریو استفاده کرد. این فرودگاه دارای 1041204 مسافر بود.

فرودگاه - هلدینگ باکی