baki

اقدامات عملی دولت آمریکا

خطیب زاده به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره تحولات مختلف بین المللی از جمله رویکرد واشنگتن در قبال تهران اشاره کرد و گفت اظهارات بایدن با اقداماتی که دولت رئیس جمهور فعلی ترامپ انجام داده متفاوت است.

04 دی | 99

وی افزود ، اگرچه آنچه برای ایران مهم است اقدامات عملی است كه دولت جدید آمریكا برمی دارد ، نه سخنان آن. سخنگو گفت: "آنچه از آقای بایدن شنیده شده نشان می دهد كه وی می خواهد تعهدات مشخص خود را در زمینه های مختلف از جمله در مورد توافق نامه [آب و هوا] پاریس و سایر معاهدات مانند JCPOA اجرا كند." وی خاطرنشان كرد كه بین اظهارات بایدن و اقدامات انجام شده توسط رئیس جمهور كنونی آمریكا اختلافات "واضحی" وجود دارد ، "اما باید ببینیم كه دولت بعدی آمریكا چگونه عمل خواهد كرد". خطیب زاده گفت رئیس جمهور بعدی آمریکا ظاهراً فهمیده است که واشنگتن سیاست های شکست خورده ای را در منطقه دنبال می کند و به دنبال بازنگری در آنها است.