baki

اقامت لهستان

در حال حاضر اخذ اقامت لهستان از طریق استخدام یا همان ( Work Permit ) یکی از سریع‌ ترین و راحت ‌ترین و مقرون به صرفه ترین روش های اخذ اقامت در لهستان می باشد که به اعضای خانواده متقاضی هم این امکان را می دهد که اقامت این کشور را همزمان با متقاضی اصلی از ابتدا درخواست و دریافت نمایند. این روش با مدارک معتبری که از یک شرکت فعال در لهستان به دست می آید ، در اداره مهاجرت لهستان به ثبت خواهد رسید.در این روش متقاضی با استفاده از قوانین کار موجود در لهستان ، به عنوان مامور در شرکت لهستانی به استخدام در خواهد آمد. البته این قرارداد هیچگونه ارتباط کاری بین متقاضی و شرکت به وجود نمی آورد و شخص برای گذران زندگی امکان یافتن کار جدید ، تعویض محل کار و یا فعالیت های اقتصادی جداگانه ( در شرکت ثبت شده برای متقاصی ) در لهستان را خواهد داشت.در این روش متقاضی اصلی و همراهان متقاضی ، پس از ثبت درخواست اقامت در اداره مهاجرت لهستان ، مهری را که بیانگر ثبت درخواست اقامت می باشد در پاسپورت خود دریافت خواهند نمود و بر اساس قوانین مهاجرتی فعلی کشور لهستان ، متقاضی اصلی و همراهان قادر به زندگی در لهستان تا زمان دریافت جواب اقامت از اداره مهاجرت حتی در صورت اتمام اعتبار ویزای فعلی متقاضیان خواهند بود.در این روش متقاضی ملزم به پرداخت هزینه های بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر حقوق برای خود می باشند! متقاضیان در آینده و در زمان تمدید اقامت از طریق استخدام در لهستان می بایست اثبات نمایید که بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر حقوق ها مرتب پرداخت شده و سپس قادر به تمدید اقامت های موقت و دریافت اقامت دائم لهستان خواهند بود و پس از طی این پروسه زمانی و در صورت رعایت شرط حضور در اروپا اجازه اقدام و دریافت پاسپورت لهستان را نیز خواهند داشت.در این روش متقاضی ، همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال او یک اقامت با اعتبار ۳ سال دریافت خواهند نمود که در تمدیدهای آینده ، اقامت های موقت ۳ ساله به آنها اعطا خواهد شد. اخذ اقامت دائم در صورت رعایت شرط حضور در اروپا و تنها پس از سپری کردن پنج سال با اقامت موقت امکان پذیر می باشد. متقاضیان پس از گذراندن جمعا ۱۰ سال امکان اخذ پاسپورت کشور لهستان را خواهند داشت.

اخذ اقامت لهستان از طریق ثبت شرکت :

در صورت تمایل به اخذ اقامت لهستان از طریق ثبت شرکت و انجام فعالیت های بازرگانی و افتتاح کسب و کار در کشور لهستان و در صورتی که دانش و تجربه کاری شما و یا تخصص شما برای نگه داری و گسترش فعالیت های شرکت مفید باشد ، می توانید اقامت موقت لهستان را کسب نمایید.البته اخذ اقامت لهستان از طریق ثبت شرکت نیازمند سرمایه گذاری و افتتاح یا خرید یک تجارت واقعی و داشتن مدیر عامل شهروند لهستان برای شرکت می باشد. همچنین شرکت متقاضی می بایست در ۱۲ ماه قبل از ثبت درخواست اقامت ، دارای حداقل درآمد مورد نظر اداره مهاجرت لهستان به صورت مستمر بوده باشدبا توجه به دولت الکترونیک در لهستان ، شماره ثبت و مدارک شرکت از سوی دولت لهستان به ایمیل متقاضی جهت اطمینان از مراحل تاسیس شرکت ارسال خواهد شد. در این روش متقاضی ملزم به پرداخت بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر حقوق برای خود می باشند! متقاضیان در آینده و در زمان تمدید اقامت از طریق استخدام در لهستان می بایست اثبات نمایید که شرکت دارای فعالیت های تجاری و اقتصادی بوده و بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر حقوق ها مرتبا پرداخت شده و سپس قادر به تمدید اقامت های موقت و دریافت اقامت دائم لهستان خواهند بود و پس از طی این پروسه زمانی و در صورت رعایت شرط حضور در اروپا اجازه اقدام و دریافت پاسپورت لهستان را نیز خواهند داشت.

ویزا لهستان - هلدینگ باکی

در این روش متقاضی ، همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال او یک اقامت با اعتبار ۱ سال دریافت خواهند نمود که در تمدیدهای آینده ، اقامت های موقت ۲ ساله به آنها اعطا خواهد شد. اخذ اقامت دائم در صورت رعایت شرط حضور در اروپا و تنها پس از سپری کردن پنج سال با اقامت موقت امکان پذیر می باشد. متقاضیان پس از گذراندن جمعا ۱۰ سال امکان اخذ پاسپورت کشور لهستان را خواهند داشت.