baki

پرونده های Covid تهران در حال افزایش

تعداد بیماران بستری شده به دلیل Covid-19 در پایتخت تهران به آرامی در حال افزایش است ، مقامات بهداشت هشدار داده اند که در صورت ادامه روند بستری شدن در بیمارستان ها ، محدودیت ها را بازگردانند.

14 بهمن | 99

به نقل از ایسنا ، علیرضا زالی ، رئیس گروه ویژه ویروس کرونا ، گفت: "اگر پذیرش در بیمارستان ها مدام افزایش یابد ، باید هشدارهایی برای تغییر کد رنگ تهران داده شود." اگر وضعیت همه گیری تهران از زرد به نارنجی منتقل شود ، بسیاری از مشاغل مجبور به تعطیلی و سفر مجدد به و از منطقه می شوند. زالی با اشاره به فاصله 10 روزه بین افزایش بستری شدن در بیمارستان ها و کمبود ظرفیت در موج سوم بیماری ، گفت: "اگر جهش جدیدی در تهران رخ دهد ، این بار این بار سریعتر اتفاق می افتد." سعید نمکی وزیر بهداشت نیز روز یکشنبه در مورد تجدید حیات بیماری ابراز نگرانی کرد و خاطرنشان کرد که موج چهارم "شدیدتر" و "مسری تر" خواهد بود. پس از عقب نشینی موج سوم موارد ، دولت اقدامات محدود کننده را به شدت کاهش داد و پایبندی مردم به پروتکل های بهداشتی به شدت کاهش یافت. ایران اولین محموله واکسن Covid-19 روسیه Sputnik V را تا پایان هفته دریافت خواهد کرد. افرادی که بیشتر در معرض بیماری تنفسی هستند ، برای تزریق در اولویت قرار گرفته اند. وزارت بهداشت کمیته ای را برای نظارت بر برنامه ملی واکسیناسیون و اطمینان از ایمن سازی پرسنل بهداشتی و گروه های پرخطر در برابر بیماری عفونی ایجاد کرده است.