baki

سهام تهران افزایش پیدا می کند

سهام تهران در پایان جلسه معاملات روز چهارشنبه با شروع معاملات در قلمرو منفی با کاهشی روبرو شد ، اما بعداً جای خود را به دست آورد.

12 مهر | 99

شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران ، TEDPIX ، جلسه را به رنگ سبز بسته و 10،484 واحد افزایش داد و 0.7٪ صعود کرد. با دستیابی به این معاملات ، بیش از 1.5 میلیون واحد بحرانی بازگشت و معاملات 1،503،426 واحد را به پایان رساند. TEDPIX در میان هراس سرمایه گذاران که می خواهند سهام خود را بفروشند ، 6.7٪ از دست داد. با این حال ، بسیاری از سهام با سرپوش کوچک همچنان تحت فشار فروش بودند که نشانگر افت 0.21 درصدی شاخص هم وزن بود. این شاخص به سهام کلیه شرکتهای ذکر شده ، صرف نظر از محدودیت بازار ، وزن یکسانی دارد.