baki

اعتماد سفرهای جهانی به مقصد اروپا رو به افزایش است

با دسترسی سوژرن به مخاطبان مسافرتی در زمان واقعی و دید بی همتا به تقاضای سفر جهانی ، آنها در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند تا روندهای فعلی سفر را در خط مقدم ذهن بازاریابان به اشتراک بگذارند.

12 تیرماه | 99

یونان از هفته گذشته کاهش جستجوهای تور زا در سال تجربه کرده است. این امر تا حدودی می تواند ناشی از این باشد كه كشورهای مختلف در سراسر جهان شروع به باز كردن پل های هوایی می كنند ، به این معنی كه مقصد بیشتری برای سفر در دسترس است. با این حساب ، یونان همچنان کشوری است که دارای بالاترین سطح سفر در اروپا است و ایتالیا و اسپانیا نیز رشد مداوم در جستجوی پرواز را نشان می دهند. رزرو جهانی به منطقه نشانه بهتری از اعتماد به نفس مسافرتی است و به طور کلی همچنان نشانه هایی از پیشرفت را نشان می دهد. با این حال ، همانطور که انتظار می رود ، مسافران هنگام جستجوی سفر خود به مقصد قابل در دسترس ، دچار محدودیت هایی شوند که از آن کاملا ، مطمئن نیستند. یونان یکی از تنها کشورهایی است که درصد بالایی از جستجوها و رزروها را نشان می دهد و این نشانگر خوبی است که آنها از نخستین کشورهایی خواهند بود که در کوتاه مدت از گردشگری بهره مند می شوند.