baki

سهام تهران 1.5٪ افت کرد

قیمت سهام در تهران یکشنبه متلاطم بود اما فشار طرف فروش بیشتر باعث کاهش تقاضا شد.

15 مهر | 99

شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران ، TEDPIX ، با از دست دادن 23173 واحد یا 1.5٪ با قرمز بسته شد تا در پایان 1،522،980 واحد قرار گیرد. شاخص وزنی برابر ، که به تمام سهام بدون توجه به سقف بازار آنها ، وزن یکسانی را ارائه می دهد ، 0.5٪ افت داشت. با وجود افت سهام بسیاری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، ارزش تجارت در بازار سهام و سهام نوپای 64٪ در مقایسه با شنبه افزایش یافت و به 170.7 تریلیون ریال (600 میلیون دلار) رسید.