baki

افتتاح حساب بانکی سخت شد

در راستای اقدامات برای بهبود امنیت و شفافیت معاملات بانکی ، بانک مرکزی ایران گفت که قصد دارد معاملات ناشناس را در کمتر از دو هفته مسدود کند.

27 دی | 99

مهران محرمیان ، معاون فناوری نوآور CBI ، گفت که از 24 ژانویه تمام پرداخت های بانکی انجام شده از طریق حساب های بانکی که صاحبان آنها فاقد شماره شناسه ثبت شده هستند ، رد می شود این اقدام به ویژه بر مشتریان بانکی تأثیر می گذارد که هویت خود را به طور کامل در بانک ها ثبت نکرده اند. روابط عمومی CBI به نقل از محرمیان گفت: "این اقدام تاثیری بر مشتریانی که مشخصات شناسنامه آنها در بانک ها و موسسات اعتباری ثبت شده است ، نمی گذارد." وی گفت: سالها پیش مقررات مربوطه وضع شده بود اما اجرا نشده است زیرا "CBI برای توسعه ساختارها به زمان بیشتری احتیاج داشت." وی گفت که سازمان های دولتی ، یعنی سازمان ملی ثبت احوال ، اداره ثبت شرکت های ایرانی و وزارت کشور ، CBI را برای اطمینان از صحت شناسنامه مشتریان بانک کمک کردند.