baki

اعزام جهانی کرونا ویروس

ویروس کرونا در ایالات متحده تقریباً به مدت طولانی کنترل نشده است .

07 بهمن | 99

به طوری که حتی اگر میلیون ها نفر واکسینه شوند ، میلیون ها نفر دیگر آلوده می شوند و بیمار می شوند مگر اینکه مردم همچنان ماسک بزنند و اقدامات فاصله اجتماعی را تا نیمه تابستان یا دیرتر حفظ کنند ، یک مدل جدید توسط دانشمندان دانشگاه کلمبیا. ورود واکسن های بسیار م inثر در ماه دسامبر امیدها را از بین برد که در نهایت باعث شیوع یا گسترش بیماری از طریق سایر افراد می شود. اما این واکسن ها به تنهایی کافی نیستند. و اگر اقدامات احتیاطی مانند کار از راه دور ، محدود کردن مسافرت و ماسک زدن خیلی زود آرام شود ، این می تواند به معنای میلیون ها عفونت بیشتر و هزاران مرگ دیگر باشد.