baki

حفظ اعتبار بانک سپه پس از ادغام شدن

مدیرعامل بانک گفت: بانک دولتی سپه که اخیراً پنج بانک نظامی با آن ادغام شده اند ، ممکن است در حفظ ترازنامه خود با مشکل روبرو شوند.

07 بهمن | 99

محمد کاظم چوقازردی در گفتگو درباره روند ادغام "پیچیده" با کمیسیون اقتصادی مجلس ، در صورت مواجهه با وام دهنده اصلی در دوره پس از ادغام ، از قوه مقننه ، دولت و بانک مرکزی درخواست کمک کرد. به نقل از وب سایت بانک سپه ، وی گفت: "ادغام پنج بانک با سپه ترازنامه ما را تحت تأثیر قرار داده است. امیدواریم بتوانیم کمبودهای احتمالی نقدینگی را جبران کنیم."