baki

اصطلاحات پر کاربرد در فرودگاه ها

در این مقاله لازم دانستیم تا توضیحاتی در خصوص یکسری از اصطلاحات پر کاربرد در فرودگاه ها را به مسافرانی که از هواپیما برای سفرهای خود استفاده می نمایند،ارائه دهیم:

فرودگاه - هلدینگ باکی

Airline | ایرلاین :

شرکت هواپیمایی است که خدمات حمل و نقل هوایی را برای مسافران و باربری ارائه می دهد،خطوط هوایی برای تهیه این خدمات از هواپیماها استفاده می کنند و ممکن است برای مشارکت یا اتحاد با سایر خطوط هوایی توافق نامه های کدگذاری تشکیل دهند ، که در هر دو آن پرواز یکسان را ارائه می دهند. بطور کلی شرکت های هواپیمایی با گواهینامه عملیاتی هوا یا مجوز صادر شده توسط یک سازمان هواپیمایی کشوری شناخته می شوند. شرکتهای هواپیمایی ممکن است برنامه ریزی شده یا اپراتورهای چاتری باشند.

ایرلاین - هلدینگ باکی

Flight | پرواز :

پرواز فرایندی است که آن توسط یک جسم از طریق جو (یا فراتر از آن ) بدون تماس با سطح حرکت می کند. این امر می تواند با تولید بالابر آیرودینامیکی همراه با نیروی محرکه ، آئرواستاتیک با استفاده از شناور یا با حرکت بالستیک حاصل شود. در هواپیماها فلایت بین یک مبدا و مقصد انجام میشود، که هر پرواز شماره مخصوص به خود را دارد.

پرواز - هلدینگ باکی

Checkin | چک این:

ورود به فرودگاه فرایندی است که به موجب آن مسافر قبل از سفر توسط یک شرکت هواپیمایی در فرودگاه پذیرفته می شود. وظیفه اصلی هواپیمایی این است که مسافری را بپذیرید که بلیط به اسم او برای آن پرواز رزو شده است. و مشخصات مسافر را از طریق: مدارک پرواز-پاسپورت و ویزا چک نماید.

پرواز - هلدینگ باکی

Layover | لی اوور:

این اصطلاح گسترده ای است که به معنای هرگونه ارتباط و توقف بین پروازها و راه ها است. این توقف ها می تواندبه مدت 30 دقیقه (بسته به فرودگاه) یا تا چهار ساعت (یا تا 23 ساعت و 59 دقیقه در پروازهای بین المللی)متفاوت باشد.

پرواز - هلدینگ باکی

Luggage storage | لاگیج استوریج :

در بخش امانات ما از چمدان شما در فرودگاه مراقبت می کنیم، بنابراین اگر لازم است چند ساعتی را در فرودگاه بمانید می توانید بدون بار اضافی در فرودگاه باشید. در صورت لزوم ، می توانید به طور موقت اقلام خود را از هر نوع را در یکی از محل های نگه داری امانات فرودگاه بگذارید. شما می توانید اسناد را بطور انحصاری در محل نگهداری چمدان در ترمینال 1 ، Concourse B در سطح ورودی ها قرار دهید.

پرواز - هلدینگ باکی

Lost and found | لاست اند فاند:

برخی از مسافران ممکن است در طی فرایند ورود / عزیمت و یا در هنگام بررسی وسایل خود را در ترمینال مسافر گم کرده یا جابگذارند. یا ممکن است آنها به اشتباه وسایل سایر مسافران را با خود ببرند. در چنین شرایطی ، آنها باید بلافاصله این موارد را به قسمت lost and found گزارش دهند.بنابراین مسافرانی که وسایلشان مفقود شده است،میتوانند از این قسمت پیگیری نمایند.

پرواز - هلدینگ باکی