baki

اثرات مثبت COVID-19 ، پس از قرنطینه

12 مرداد ماه| 99

با ورود کورونا ویروس کشورها و شهرها به محاصره در زندگی خود درآمدند ، وضعیت کورونا ویروس ، باعث شده است تا جوامع برای بقا از یکدیگر دور بمانند. از دست دادن امیدها و تأملات در مورد عوارض جانبی منفی هر رویدادی ، آسان است ، به خصوص هنگامی که به عنوان یک جامعه در حال مبارزه با همه گیر جهانی هستیم.

اثرات مثبت کرونا ویروس :

1. به شما در ایجاد روابط مناسب کمک می کند

2. تغییر سبک زندگی در بهداشت بهتر

3. نوآوری هایی برای ارتباط با یکدیگر

4. موج جدیدی از ابزارها و نرم افزارها

5. جریان اصلی کار از راه دور

6. املاک ارزان قیمت در شهرها

7. آموزش دیجیتالی و مقرون به صرفه می شود