baki

درگیری آنلاین آموزش و پرورش با کمبود زیرساخت مخابرات

زیرساخت های ضعیف ارتباطی در برخی از مناطق کمتر توسعه یافته باعث ایجاد چالش هایی در آموزش آنلاین و تشدید نابرابری آموزشی در ایران شده است.

18 آذر | 99

به گزارش ایرنا ، محمدعلی واقعی ، رئیس اداره آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: کیفیت پایین خدمات اینترنت در مدارس روستایی باعث شده است تا آموزش الکترونیکی بیشتر از زحمت بارگذاری و بارگیری محتوا بیش از یادگیری باشد. وی تأکید کرد که فاصله گیری اجتماعی در طی شیوع ویروس کرونا مورد تشویق قرار می گیرد ، از این رو اینترنت سریع یک ضرورت است. واقعی از وزارت ICT و شرکتهای وابسته آن خواست که دسترسی سریع به اینترنت را برای مناطق کمتر توسعه یافته در اسرع وقت ساده کنند تا به این هدف کمک کنند. ویكی برای افزایش سرعت و كیفیت اینترنت ، به علاوه كاهش هزینه های خدمات ، پیشنهاد ایجاد مراكز داده منطقه ای یا استانی را داد. وی افزود: "كاهش بار مراكز داده و محدود كردن ترافیك اینترنت محلی در استانها از جمله مزایای مراكز داده محلی است." واقعی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از خانوارها در مناطق روستایی ، مرزی و عشایری از نظر اقتصادی محدودیت دارند ، گفت: اتصال اینترنت برای این دانشجویان باید رایگان باشد.