baki

آموزش گردشگری الکترونیک

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- سایت رزرواسیون هتل

- سایت فروش بلیط

- سایت فروش تور

- سایت فروشگاهی

- سایت اطلاع رسانی

- پلتفرم ها

- اپلیکیشن

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی