baki

آموزش حسابداری

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- حسابداری دفاتر مسافرتی

- حسابداری هتل

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی