baki

آموزش ایمنی و امنیت سفر - آنلاین

این برنامه ظرفیت شرکت کنندگان را برای تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی و آماده سازی برای تهدیدات ایمنی و امنیتی هنگام کار در خارج از کشور افزایش می دهد.

17 شهریور | 99

هدف اصلی این است که اعتماد به نفس را افزایش دهیم و شرکت کنندگان و سازمان های آنها را قادر به انجام موثر وظایف خود کنیم. یک تسهیل کننده ILS شرکت کنندگان را در یک سفر تعاملی همراهی می کند و در این راه با طیف وسیعی از چالش های نظری و عملی روبرو می شود. این برنامه شامل مواردی از آگاهی موقعیتی تا پرخاشگری ، سلامتی در سفر ، ایمنی محل اقامت و حوادث ترافیکی جاده ای میباشد، این کارگاه چندرسانه ای برای ترویج فرهنگ ایمنی و امنیت در بین کارکنان و مسافران بسیار کلیدی است. این برنامه به هر کسی که برای کار به خارج از کشور سفر می کند ، از جمله مسافران باتجربه و افراد کم تجربه توصیه می شود.