baki

آموزش گردشگری

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- مدیریت گردشگری

- مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی

- مدیریت مشتری مداری و باشگاه مشتریان

- مدیریت فنی بند الف

- مدیریت فنی بند ب

- کارمند فروش تور

-تور لیدری و راهنمای عمومی گردشگری

- تور لیدری و راهنمای تخصصی گردشگری هر استان و یا هر شهر

- راهنمای تخصصی طبیعت گردی ( اکوتوریسم )

- راهنمای تخصصی گردشگری فرهنگی

- راهنمای تخصصی پرنده نگری

- راهنمای تخصصی گردشگری موزه

- راهنمای تخصصی گردشگری محلی

- راهنمای تخصصی گردشگری کودک

- گردشگری بین المللی ( جهانگردی )

- اقتصاد گردشگری

- پکیج بندی

- نقشه و نقشه خوانی در سفر ( مسیریابی و شناسایی مسیرهای گردشگری )

- کارمند اخذ ویزا

- بهداشت و کمک های اولیه در سفر

- آشنایی با قوانین گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی

- شناخت اقوام ایرانی

- شناخت معماری گردشگری ایرانی

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی