baki

آموزش گردشکری سلامت

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- شناخت گردشگری پزشکی

- شناخت گردشگری سلامت و تندرستی

- شناخت زیر ساخت های گردشگری سلامت و پزشکی

- تولید ، تامین و تهیه محتوای گردشگری سلامت

- شناخت انواع بازاریابی گردشگری سلامت و پزشکی

- شناخت تشکل ها و سازمان های بین المللی گردشگری سلامت

- شناخت ظرفیت های تله مدیسین در صنعت گردشگری سلامت

- شناخت روش های بازاریابی در گردشگری سلامت و پزشکی

- راهنمای تخصصی گردشگری سلامت

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی