baki

آموزش مهارتهای فردی

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- فن سخنرانی و بیان

- آموزش ادب معاشرت و مشتری مداری

- آموزش سفرنامه نویسی

- آموزش عکاسی

- آموزش تولید محتوا با موبایل

- آموزش خبرنگاری

- آموزش تولید محتوا

- برند سازی

- روابط عمومی

- زبان بدن

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی