baki

آموزش صنایع دستی

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- شناخت تنوع صنایع دستی ایران

- شناخت تنوع صنایع دستی جهان

- شناخت بازارهای صنایع دستی

- آشنایی با چگونگی ساخت صنایع دستی

- بانک اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و انجمن های صنایع دستی

- بانک اطلاعات مربوط به هنرمندان صنایه دستی ایران

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی