baki

آموزش زبان های خارجی

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- راهنمای زبان تخصصی گردشگری

- نحوه مکاتبات بین المللی و انگلیسی

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی