baki

آموزش بازاریابی

رشته های آموزشی ای که در صنعت گردشگری و هتلداری بیشتر از بقیه مورد توجه برای کاربران ، دانش پژوهان و دانشجویان قرار میگیرد ، عمده به شرح و موضوعات به شرح ذیل می باشد :

- آشنایی با انواع روش های بازرایابی و تبلیغات و اطلاع رسانی

- آشنایی با روش های بازرایابی الکترونیک

- آشنایی با دیجیتال مارکتینگ

- آشنایی با روش های تحلیل بازار

- آشنایی با مهارت های فروش اینترنتی

- آشنایی با مهارت های فروش تلفنی

آموزش آنلاین - هلدینگ باکی