baki

عراق در جهت خنثی سازی دارایی های ایران

توافقی بین بانک مرکزی ایران ، بانک مرکزی عراق و بانک تجارت عراق منعقد شد که دارایی های مالی ایران را در کشور همسایه آزاد کند.

22 مهر | 99

عبدالناصر همتی ، رئیس CBI ، این معامله را در سفر یک روزه خود به بغداد اعلام کرد. به نقل از پرتال خبری رسمی دولت در حاشیه دیدار با همتای عراقی خود ، مصطفی غالب مخیف ، "ایران از دارایی های آزاد شده برای واردات کالاهای اساسی استفاده خواهد کرد." این اقدام مطابق با توافق قبلی دو طرف در فوریه سال 2020 است که در آن دو طرف در مورد تسویه معوقه عراق از طریق مکانیزم تجاری برای تأمین کالاهای اساسی به ایران توافق کردند.